Har modet modet att höja lönerna?

Arbetet för att höja lönerna i leverantörsleden är mycket begränsat bland de nio största modeföretagen i Sverige. Lönenivån för de anställda är i många länder otillräcklig för att arbetarna och deras familjer ska kunna leva ett drägligt liv. I Bangladesh, där flera av de granskade företagen har produktion, ligger lönen under FN:s fattigdomsnivå på 2 USD per dag. Det visar rapporten Har modet modet att höja lönerna? av Rena Kläder och Fair Trade Center.

Det företagen bör göra, enligt rekommendationer från Rena Kläder och Fair Trade Center, är att arbeta för att en levnadslön utbetalas till arbetarna i deras leverantörsled. För att nå detta kan företag exempelvis sätta upp program med tidsplan för implementering för hur höjningen ska ske, arbeta med inköpsstrategier och separera lönekostnader från övriga kostnader i prisförhandlingar med leverantörer. Det är också viktigt att etablera långsiktigt löpande samarbeten med fackföreningar, frivilligorganisationer och andra företag, samt att verka för att det i praktiken är möjligt för arbetarna att organisera sig fackligt och teckna kollektivavtal.