Lunchmöte: Inflytande på riktigt eller bara trevligt? – om egenmakt genom fackligt medlemskap

LO-TCO Biståndsnämnd och Vision inbjuder till lunch och samtal:

På 1980-talet utvecklades klädindustrin i Bangladesh och många kvinnor fick för första gången jobb inom den formella ekonomin. Fortfarande präglas branschen av usla arbetsförhållanden och arbetsplatsolyckorna är många. I december 2010 dog 28 textilarbetare i en fabriksbrand. Dagen efter dödades fyra arbetstagare och 200 skadades när polisen öppnade eld mot en demonstration. Både arbetsförhållanden och klimatet för de som engagerar sig för mänskliga rättigheter i arbetslivet är alltså tuffa.

Malin Kjellqvist, tidigare projektledare för nätverket Rena Kläder, berättar om resultaten av sin fältstudie Power or Picnic - Does trade union membership lead to empowerment of workers? På uppdrag av fackförbundet Vision, en av medlemmarna i nätverket Rena Kläder, har hon genom intervjuer undersökt om arbetstagarnas engagemang i en facklig organisation också leder till ökat inflytande på arbetsplatsen, självförtroende för individen och jämställdhet i samhället. Sanna Fransson, samordnare för Fair Union-frågor på Vision beskriver deras engagemang för globala frågor, rättvis handel och Rena Kläder.

Tid: tisdagen 22 november, kl. 11.30 - 13.00

Plats: Estniska husets restaurang Ester, Wallingatan 34, Stockholm

Anmäl dig senast under förmiddagen måndag den 21 november till Margareta Gadefelt: margareta.gadefelt@lotcobistand.org, 08-796 28 87.
Om du är vegetarian eller har någon allergi, vänligen uppge det när du anmäler dig.

Välkommen!